Dr. Suzanne Derave

Ik studeerde in juni 2018 af als basisarts aan de Universiteit van Gent. Nadien ging ik van
start als huisarts in opleiding in een huisartsenpraktijk in Merelbeke en liep ik stage in AZ
Maria Middelares op de dienst Geriatrie (ouderenzorg) en revalidatie. In oktober 2020
startte ik in huisartsenpraktijk Cornelius en sta ik mee in voor een optimale patiëntenzorg. 
Mede dankzij mijn vader Rudi Derave kwam ik van jongs af aan in contact met de job als
huisarts. Gedurende de hele basisopleiding is huisartsgeneeskunde mijn eerste keuze
geweest.
Ik heb een zeer brede geneeskundige interesse en wil u graag helpen bij al uw medische
problemen. Multidisciplinaire samenwerking is daarbij voor mij van essentieel belang. Ik
specialiseer mij samen met mijn collega Penelope Cuigniez in de gedeelde
zwangerschapsopvolging en gynaecologie. Daarnaast heb ik vooral extra interesse in
ouderenzorg en preventie.
Ik kijk er alvast erg naar uit om u te mogen ontmoeten en te helpen.