afscheid en verwelkoming collega's

Jammer genoeg verlaten eind september zowel dr. Yannick Van Damme als dr. Laura Peeters onze praktijk. Dr. Van Damme heeft ons als tijdelijke arts in volle coronaperiode enorm uit de nood geholpen. Dr. Laura Peeters zal haar opleiding als huisarts verderzetten in Oostende. We zijn hen allebei heel dankbaar en wensen hen veel succes!

We verwelkomen vanaf 1 oktober twee nieuwe jonge, enthousiaste dokters namelijk dr. Suzanne Derave (laatstejaars haio) en  dr. Penelope Cuigniez (eerstejaars haio).

Geplaatst op 11.Sep.2020