Huisbezoeken

Indien u absoluut niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan u een huisbezoek aanvragen. Gelieve hiervoor te bellen voor 10u 's morgens. Huisbezoeken die na 10u worden aangevraagd, zullen in onderling overleg uitgevoerd worden door de arts die op dat moment best beschikbaar is.